Als we ons emotioneel voelen op het werk, hebben we de neiging om dat te verbergen voor onze collega’s. Sommigen haasten zich naar het toilet om te huilen, anderen boeken onbestaande meetings in om even wat tijd voor zichzelf te hebben. Een overbodige inspanning, want emotionele bezorgdheden delen kan net bijdragen tot een beter gevoel op de werkvloer en meer verbinding onder collega’s.

Over werkgerelateerde onderwerpen praten we over het algemeen makkelijk met onze werkgever, maar bij gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer ligt dat moeilijker. Dat blijkt uit een bevraging van Mensura en Certimed. Hoewel 7 op de 10 mensen zich over het algemeen comfortabel voelt om met hun leidinggevende of vertrouwenspersoon te praten, geeft 4 op de 10 mensen aan dat ze niet kunnen praten over stress en werkdruk en durft maar 14% het te hebben over mentaal welzijn.

Waarom is het belangrijk dat mentaal welzijn bespreekbaar is?

Negatief mentaal welzijn zorgt voor hoge kosten: gemiddeld kost een gestresseerde werknemer 4000 euro per jaar. Een positief mentaal welzijn, daarentegen, levert je organisatie net veel op. Wie goed in z’n vel zit heeft een groter aanpassingsvermogen en kan beter om met moeilijke situaties wat de productiviteit ten goede komt. Wil je als organisatie volop inzetten op mentaal welzijn? Alles begint bij het bespreekbaar te maken.

Van praten kan je veel leren

Een verminderd mentaal welzijn moet je niet zien als een zwakte, maar als een uitdaging. Praten over mentaal welzijn maakt mensen sterker en zorgt voor zelfkennis, waardoor ze sneller hun hoogste potentieel kunnen bereiken. Door verhalen met elkaar te delen, wordt spreken over mentaal welzijn genormaliseerd. Bovendien zorgen gelijkaardige verhalen voor (h)erkenning, waardoor je je emotioneel opgelucht voelt en je je gedachten beter kunt plaatsen. Weet je niet hoe je met bepaalde gevoelens moet omgaan? Door te horen hoe anderen dezelfde uitdaging aanpakten, kan je zelf veel leren.

Hogere productiviteit

Verminderd mentaal welzijn brengt niet alleen hoge kosten mee, het heeft ook een negatieve invloed op de productiviteit binnen organisaties. Wie zich mentaal niet goed voelt, communiceert immers moeilijker en is ongeduldiger. Dat leidt vaak tot misinterpretaties en overdreven reacties. Omdat je met je gedachten constant ergens anders zit, heb je minder energie, minder focus en neem je minder makkelijk beslissingen. Volgens een studie van de Mental Health Foundation is iemand met een goede mentale gezondheid 12% productiever dan iemand met een negatieve mentale gezondheid en kan die dus voor dezelfde kost 12% meer werk doen. Dat komt neer op een besparing van 6600 euro per werknemer per jaar. Een mooie plus, naast het feit dat de werknemer zich gezonder en gelukkiger voelt.

Meer verbinding tussen werknemers

Als je weet waarom collega’s emotioneel reageren of prikkelbaar zijn, kan je elkaar beter begrijpen en makkelijker samenwerken. Zo creëer je automatisch meer verbondenheid en betrokkenheid. Meer betrokkenheid zorgt er dan weer voor dat medewerkers zich beter voelen op de werkvloer, langer aan boord blijven en dat er dus minder verloop is in je organisatie. Wil je extra inzetten op betrokkenheid binnen je organisatie? Krijg concrete tips van hr-managers uit verschillende sectoren.

Ingrijpen op het juiste moment

Voor iemand die zich niet goed voelt, is de stap naar mentale ondersteuning moeilijk. Die stap wordt kleiner als je je veilig voelt om je zorgen te delen en weet dat er geluisterd wordt. In een omgeving waar het een gewoonte is om mentaal welzijn te bespreken, vertellen mensen het sneller wanneer ze zich goed voelen, maar ook wanneer ze zich slecht voelen. Zo ben je als hr-manager of teamleider beter op de hoogte van de mentale toestand van je medewerkers en kan je sneller ingrijpen of doorverwijzen als je voelt dat het nodig is.

En hoe doe je dat dan, mentaal welzijn bespreekbaar maken?

Maak er ruimte voor

Net zoals je dagelijkse bezigheden en taken bespreekt, moet er ook tijd gemaakt worden voor een mentale check-up bij je mensen. Plan als leidinggevende welzijnsgesprekken in met je medewerkers of integreer in teammeetings een moment waarop iedereen kan delen waar ze mee worstelen en wat er goed loopt.

Geef het goede voorbeeld

Ook het management mag zich kwetsbaar opstellen. Zie je als werknemer dat je leidinggevenden het soms ook mentaal moeilijk hebben? Dan zorgt dat voor herkenbaarheid en een grotere onderlinge verbondenheid. Deel persoonlijke verhalen via een intern communicatiemiddel zoals een podcast, een video of een intern krantje.

Bied tools aan voor mentale ondersteuning

Voeg de daad bij het woord. Door enkel te vertellen dat mentaal welzijn bespreekbaar is binnen jouw organisatie, verander je structureel weinig. Toon dat je het serieus neemt en onderneem actie door tools aan te bieden voor werknemers die nood hebben aan individuele ondersteuning. Een platform als BloomUp kan helpen om je medewerkers te ondersteunen.

Communiceer er regelmatig over

Breng mentaal welzijn regelmatig onder de aandacht op vaste momenten, in de vorm van tips & tricks of een andere rubriekje dat je deelt via het intranet of de interne nieuwsbrief. Regelmatige herinneringen hebben op lange termijn meer impact dan een grote eenmalige actie. Bij BloomUp bouwden we een communicatiedatabase op met tips & tricks voor de meest voorkomende klachten op de werkvloer. Zo kan je op een frequente basis snel en makkelijk communiceren.

Is er een grens aan de bespreekbaarheid?

Werkgevers vrezen vaak voor negatieve gevolgen van een werkvloer waar heel open over gevoelens wordt gesproken. Wat als er te veel gebabbeld wordt en te weinig gewerkt? Of dat je medewerkers misbruik gaan maken van je initiatieven en vaker thuisblijven? En hoe ver kan je gaan in de vertrouwensband met collega’s?

Die angsten zijn ongegrond, want door het mentaal welzijn meer bespreekbaar te maken, kan je net een grote productiviteitswinst kan boeken. Investeren in bespreekbaarheid wordt hoe dan ook een winst voor je organisatie.

Natuurlijk is een goede balans belangrijk en moeten je mensen zelf kunnen bepalen hoe open ze willen zijn. Niet iedereen heeft er immers nood aan om persoonlijke zorgen volledig te delen met collega’s. Ideaal is dus een klimaat waarbij iedereen zich comfortabel voelt om over mentaal welzijn te praten, maar waar er ook vrijheid is om te kiezen hoe ver je gaat en je zelf je grenzen kunt aangeven.

BloomUp is een digitaal platform dat het heel eenvoudig maakt voor werknemers om beroep te doen op individuele mentale ondersteuning. Het platform beschikt over een uitgebreide communicatie database, waar je als hr-manager heel wat materiaal kunt downloaden om mentaal welzijn meer bespreekbaar te maken.

Niet gevonden wat je zocht?